Om oss

Vitenskapelig dykking er dykking i regi av forsknings- og forvaltningsinstitusjoner hvor hensikten med dykkingen er vitenskapelig arbeid innenfor overvåking, bevaring og forvaltning av naturmiljø og/ eller kulturminner samt opplæring i slik dykking.