Registrering av Norske vitenskapelige dykkere

Vi  har jobbet med å finne en registreringsløsning for norske vitenskapelige dykkere.

Løsningen vi har valgt er nå oppe og går. Mer informasjon om medlemskontingent kommer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *