Registrering av Norske vitenskapelige dykkere

Vi  har jobbet med å finne en registreringsløsning for norske vitenskapelige dykkere.

Løsningen vi har valgt er nå oppe og går. Mer informasjon om medlemskontingent kommer.

4 thoughts on “Registrering av Norske vitenskapelige dykkere”

    1. Hei Haakon,

      Har du prøvd å trykke på “Registring” ?

      Vi jobber nå med en løsning for betalingsordning i forbindelse med registreringen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.